Perlan í Hrauninu

Leikskólinn Bjarkalundur er staðsettur í Vallarhverfinu og tók leikskólinn til starfa 8. ágúst 2016. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli . Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla frá árinu 2008. Hann er rekinn af Hafnarfjarðarbæ og hefur Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar eftirlit með fag- og rekstrarlegum þáttum starfsins.


Ákveðið var að byrja á innleiðingu SMT og vinnur Elísa R. Ingólfsdóttir verkefnastjóri PMTO og SMT með okkur. Einnig var ákveðið að nota Bínureglur sem tengjast snemmtækri íhlutun og er höfundurinn Ásthildur Bj. Snorradóttir. Ásthildur vinnur með okkur að þrónuarstarfi í snemmtækri íhlutun og skólárið 2016-2017 unnum við einnig í samvinnu við MSHA að innleiðingu starfshátta í læsi.

Leikskólinn lokar að jafnaði í fjórar vikur á sumrin vegna sumarleyfa og að auki er hann lokaður í fimm daga yfir skólaárið vegna skipulagsdaga.


Aðlögun í leikskólann Bjarkalund

Aðlögun er mikilvægur þáttur í upphafi leikskólagöngu, en við notum aðferð sem nefnd er þátttökuaðlögun. Í slíkri nálgun er lögð áhersla á samvinnu á milli heimilis og leikskóla. Barnið lærir að vera í nýjum aðstæðum, foreldrar fá tækifæri til að kynnast starfinu, verða öryggir í umhverfinu og með öryggi foreldra kemur öryggi barna. Einnig getur orðið tenging á milli foreldrahópsins sem er með börnin sín í aðlögun á sama tíma.

Við teljum að með því að huga að góðum aðlögunartíma þá aukast tengsl milli foreldra og starfsfólks, en slík tengsl geta stuðlað að því að hið sameiginlega uppeldisstarf gengur betur. Reynslan hefur líka sýnt að þegar aðlögun er gefin góður tími í upphafi hafi það jákvæð áhrif á líðan barnsins í leikskólanum.

Aðlögun barnsins tekur þrjá daga og eru foreldrar með því allan tímann. Foreldrar sjá alfarið um barnið, gefa því að borða, skipta um bleiur, sitja í samverustundum o.fl. Oftast eru nokkur börn eru aðlöguð á deildina í einu og sjá tveir starfsmenn um aðlögunina. Starfsmennirnir eru börnunum og foreldrum þeirra innan handar á aðlögunartímanum. Með þessu teljum við að barnið öðlist fljótt öryggi í leikskólanum. Aðlögunardagarnir eru mjög mikilvægir fyrir barnið til að stuðla að vellíðan þess í leikskólanum í framtíðinni.